Server cho doanh nghiệp nhỏ và các phòng Internet café
Tình hình virus, trojan ăn cắp thông tin người chơi game online ngày càng nhiểu, giải pháp cho các phòng internet game là sử dụng các chương trình đóng băng cho các máy sử dụng. Nhưng lại nãy sinh vấn đề là các game online nâng cấp thường xuyên cho nên mỗi lần nâng cấp lại phải tắt các chương trình đóng băng lại rồi nâng cấp. Quá trình này rất mất thời, với giải pháp dùng một máy làm game server sử dụng các chương trình như iSCSI Cake , iStorage để làm nơi chứa tất cả các game hay những ứng dụng ở dạng portable office, đồ họa …. Với giải pháp này ta chỉ việc nâng cấp game hay ứng dụng trên server và các client chỉ cần kết nối vào và sử dụng trên các ổ cứng ảo do server tạo ra cho nên không ảnh hưởng đến server.
giaiphap_game_1.jpg
Với các văn phòng nhỏ sử dụng các ứng dụng văn phòng, thì với mô hình sử dụng các thiết bị thin – client như Mini Station hay NStatio của Losco thì để chia sẻ tài nguyên giảm chi phí đầu tư, với mô hình này ta phải dùng một máy tính làm máy chủ để các thiết bị khác kết nối vào giống mô hình server – client.
giaiphap_game_2.jpg
Trong cả hai mô hình trên ta dùng một máy PC ta có thể sử dụng các PC có hiệu suất làm việc cao để có thể đáp ứng được các yêu cầu từ máy client, hoạt động liên tục, khả năng thay thế HDD mà không cần phải tắt máy sẽ ảnh hưởng đến các máy khác, và điều quan trọng là phải đảm bảo được dữ liệu dùng chung.

Với yêu cầu trên thì PC phải hổ trợ RAID để có thể đáp ứng được yêu cầu trên, với giá từ 500USD các máy server sử dụng mainboard S3000AH series và CPU Xeon 3050 hay CPU Xeon 3210 có thể đáp ứng được yêu cầu trên. Hệ thống có đầy đủ các tính năng RAID, công nghệ Virtual Technology có thể giúp doanh nghệp và các phòng máy đầu tư một các hiệu quả với một hiệu suất làm việc cao nhất.

Comments

comments