Khi khai thác thông tin một server, tôi nhận thấy có sự khác biệt sau trong kết quả.

lspci | grep -i raid
16:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt] (rev 05)

Check tiếp bằng các công cụ khác:
lshw -class storage
*-storage
description: RAID bus controller
product: MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt]
vendor: LSI Logic / Symbios Logic

lshw -class disk
*-disk
description: SCSI Disk
product: ServeRAID M5110e
vendor: IBM

Tiếp tục cài MegaCLI check thì thấy thông tin raid adapter là
Versions
================
Product Name : ServeRAID M5110e

Sau khi tìm hiểu một hồi

http://www.servethehome.com/lsi-sas-2208-raid-controller-information-listing/
http://www.arp.com/medias/14263920.pdf
http://www.avagotech.com/products/server-storage/raid-on-chip/sas-2208

thì được biết hóa ra

MegaRAID SAS 2208 là raid-on-chip (ROC) hay còn gọi là raid controller
còn ServeRAID M5110e là tên raid card hay raid adapter sử dụng chip SAS 2208

Một số ngộ nhận cũng vì thế mà được gỡ bỏ:
lspci hay lshw -class storage sẽ cho biết thông tin về raid controller thay vì bản thân raid adapter
còn lshw -class disk và MegaCLI sẽ cho biết thông tin về raid adapter

Comments

comments