Hồi mới bắt đầu code Objective-C, mỗi lần chọn màu không phải màu thông thường thì lại phải dùng 1 tool khác để lấy mã RBG rồi mới chèn vào code:

 [UIColor colorWithRed:(CGFloat) green:<#(CGFloat)#> blue:<#(CGFloat)#> alpha:<#(CGFloat)#>]; 

khá là mất thời gian. Sau một lúc tìm tòi xem có cách nào thông minh hơn không ? thì tìm được thằng này cũng tạm chấp nhận được(ColorUtils), nhưng vẫn thấy mất thời gian. Sau đó đọc mấy cái bài về objective-c trên mạng, có bài giới thiệu plugin chọn màu cho XCode, thì mới biết là có plugin này. Công nhận là tiện thật đỡ mất bao nhiêu thời gian.
Dần dần tìm hiểu thêm được những plugin thiết yếu khác để hỗ trợ tối đa cho việc code Objective-C tốt hơn.
Dưới đây là những plugin theo mình thấy thì cần thiết cho Xcode

Cocoapods Xcode

Dùng để quản lý các thư viện được cài bằng cocoapod trong project của bạn

VVDocumenter-Xcode

Giúp mình viết comment cho các function,class… tiện hơn

ColorSense

Plugin chọn màu trong XCode,cái mà mình nhắc ở đầu bài rồi đó.

XToDo

Khi viết code, nếu chỗ nào chưa làm được hoặc chưa cần thiết để sau, hoặc chỗ nào cần phải fix, cần comment lại để sau mình code tiếp hoặc member khác làm thì dùng cái này rất tiện để quản lý những cái này.

RTImageAssets

A Xcode plugin to automatically generate @2x, @1x image from @3x image for you, or upscale to @3x from @2x

KSImageNamed Xcode

Một plugin mình hay dùng để autocomplete các ảnh trong Resource của project

GitDiff

Nhìn cái tên các bạn cũng biết nó có chức năng gì rồi đấy 😀

Lin

Cho những project nào dùng nhiều NSLocalizedString. Plugin này hỗ trợ autocomplete cho NSLocalizedString

Một số plugin khác

Trên đây chỉ là những plugin mình đã từng sử dụng, bạn nào có plugin nào hay thì giới thiệu mình dùng với nhé.

Comments

comments