Hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ VPS

0

Cloud Server sẽ được kiểm tra chất lượng bằng cách nào?

Nếu bạn đang sử dụng VPS hoặc Server từ nhà cung cấp nào đó, tất nhiên bạn sẽ muốn có những thông tin chi tiết về chất lượng của VPS hoặc Server mà bạn đang sử dụng. Hướng dẫn bạn cách kiểm tra và đánh giá chất lượng của VPS hoặc Server Linux bằng cách sử dụng nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau.

Để thực hiện được theo bài hướng dẫn này, đầu tiên bạn cần phải có những điều kiện sau :

  • Bạn phải có quyền quản trị root trên VPS hoặc Server của mình
  • VPS hoặc Server sử dụng hệ điều hành CentOS
  • Phần mềm để đăng nhập SSH vào VPS hoặc Server từ máy tính của bạn (mình hay sử dụng PuTTY).

1. Kiểm tra lượng CPU:

Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo

Dòng “processor” sẽ cho biết lượng nhân (core) bạn có, nhân thứ nhất bắt đầu từ con số 0. Như vậy nếu bạn được cấp 1 nhân thì bạn sẽ thấy 1 lần xuất hiện bảng tin CPU và dòng processor có số là 0, nếu bạn được cấp 2 nhân thì bạn sẽ nhìn thấy 2 lần xuất hiện bản tin CPU, lần thứ nhất dòng processor là 0, lần thứ 2 dòng processor là 1.

Dòng “model name” sẽ cho biết CPU bạn đang sử dụng.

Dòng “cpu MHz” sẽ cho biết lượng Mhz trên core đó.

AppVZ thiết kế lượng CPU cấp cho VPS để ở mức lớn gấp đôi so với mức đăng kí của VPS bạn. VD nếu bạn sử dụng gói VPS-1 có 25% Core (~ 666Mhz) thì bạn sẽ thấy được cấp tới 1.33Mhz, gói VPS-2 có 50% Core (~ 1.33Ghz) thì bạn sẽ thấy là 2.66Ghz. Và từ gói VPS-3 bạn sẽ thấy có 2 Core.

Mục đích của việc thiết kế này là để giúp bạn có thể tận dụng được tối đa lượng CPU trên server tránh lãng phí không cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục sử dụng vượt mức CPU thì chúng tôi có thể sẽ tiến hành giới hạn lượng CPU trở về đúng mức bạn đăng kí. Chúng tôi khuyến cáo trường hợp này bạn nên nâng cấp gói VPS cao hơn vì CPU quyết định lớn vào khả năng xử lý dữ liệu của VPS.

2. Kiểm tra lượng RAM

Sử dụng lệnh: free -m
Cột “Total” sẽ cho bạn biết tổng lượng RAM bạn có (bao gồm cả phần RAM phụ), VD nếu bạn sử dụng gói 512MB RAM thực và Burst lên 768MB thì bạn sẽ thấy lượng RAM tổng là 768
Cột used sẽ cho biết lượng RAM bạn đã sử dụng và cột free cho biết lượng RAM còn lại.
VPS đang hoạt động tốt là mức RAM tiêu hao đạt từ 1/2 đến 2/3 lượng RAM thực. Nếu lượng RAM bị sử dụng trên 3/4 và có thể đạt mức hết RAM, chúng tôi khuyến cáo trường hợp này bạn cũng nên nâng cấp gói VPS vì RAM quyết định khả năng duy trì hoạt động, nếu lượng RAM bị hết sẽ gây ra tình trạng overload VPS.

3. Kiểm tra uptime

Là thời gian máy chủ hoạt động liên tục, bạn kiểm tra thời gian VPS từ lúc được giao đến lúc kiểm tra mà lớn hơn uptime thì bạn nên báo lại để kiểm tra
Sử dụng lệnh: # uptime

KIỂM TRA TỐC ĐỘ TRUY XUẤT CỦA Ổ CỨNG LƯU TRỮ BẰNG LỆNH “DD”

dd là lệnh dùng để kiểm tra tốc đ đọc và ghi (read and write) của ổ cứng lưu trữ bằng cách tạo ra 1 GB dữ liệu ngẫu nhiên. Tốc độ (MB/s) càng cao càng tốt.

dd if=/dev/zero of=test_pep_vn bs=64k count=16k conv=fdatasync

KIỂM TRA TỐC ĐỘ TRUY XUẤT CỦA Ổ CỨNG LƯU TRỮ BẰNG LỆNH “IOPING”

Lệnh dd ở trên giống như kiểm tra “bandwidth” của ổ cứng thì lệnh ioping sẽ kiểm tra độ trễ của mỗi lần thực hiện lệnh truy xuất của ổ cứng (giống như bạn ping đến địa chỉ ip nào đó).

Đầu tiên bạn cần phải cài đặt ioping bằng lệnh YUM như sau :

yum install -y ioping;

Sau đó kiểm tra ổ cứng bằng lệnh sau :

ioping . -c 20;

KIỂM TRA HIỆU NĂNG TOÀN DIỆN CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG SYSBENCH

sysbench là phần mềm đánh giá hiệu năng của Server khá tốt và phổ biến. Để sử dụng được sysbench trên VPS của bạn, thì đầu tiên bạn phải cài đặt (nếu chưa có) thông qua lệnh sau :

sudo yum install -y sysbench

KIỂM TRA HIỆU NĂNG CPU CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG SYSBENCH

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run

KIỂM TRA HIỆU NĂNG TRUY XUẤT DỮ LIỆU TRÊN Ổ CỨNG CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG SYSBENCH

Để kiểm tra toàn diện hiệu năng truy xuất dữ liệu ổ cứng của VPS hoặc Server bằng sysbench thì chúng ta sẽ sử dụng các lệnh sau :

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run

KIỂM TRA HIỆU NĂNG MYSQL TRÊN VPS HOẶC SERVER BẰNG SYSBENCH

sysbench cũng cung cấp cho ta cách kiểm tra hiệu năng của MySQL khi chạy trên VPS. Tất nhiên để thực hiện được điều này, thì bạn cần phải cài đặt MySQL trên VPS của mình.

Đầu tiên, bạn cần tạo 1 database để test (ở đây mình tạo database có tên là “pep_test”), sau đó bạn chạy lệnh sau:

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run

KIỂM TRA HIỆU NĂNG CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG UNIXBENCH

UnixBench là phần mềm kiểm tra hiệu năng VPS hoặc Server của bạn một cách toàn diện và đơn giản. Để cài đặt và chạy UnixBench, bạn cần thực hiện theo thứ tự các lệnh sau :

sudo yum install -y gcc gcc-c++ make libXext-devel perl-Time-HiRes

wget -c https://byte-unixbench.googlecode.com/files/UnixBench5.1.3.tgz

tar xvzf UnixBench5.1.3.tgz

cd UnixBench

make

./Run

KIỂM TRA HIỆU NĂNG MYSQL CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG MYSQL BENCHMARK

MySQL Benchmark là công cụ kiểm tra hiệu năng MySQL toàn diện do chính MySQL phát triển. Để chạy được công cụ này thì máy chủ của bạn bắt buộc phải cài đặt và chạy MySQL thành công.

sudo yum install -y mysql-bench

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần tạo database có tên là “test” (nếu chưa có) để MySQL Benchmark thực hiện trên database này.

Bạn chạy lần lượt những lệnh sau để thực hiện kiểm tra :

cd /usr/share/sql-bench/

./run-all-tests --user=root --password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD

KIỂM TRA HIỆU NĂNG CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG VPSBENCH

vpsbench đơn giản chỉ là 1 tập lệnh dùng để xem thông tin và đánh giá hiệu năng của VPS hoặc Server trên hệ điều hành Linux. vpsbench giúp bạn xem thông tin CPU (số nhân và tốc độ), RAM và kiểm tra hiệu năng “I/O”, thời gian nén 1 tập tin 25MB bằng Bzip, tốc độ kết nối internet bằng cách download 1 file 100MB từ host khác…

Để thực hiện vpsbench bạn cần chạy theo thứ tự các lệnh sau :

sudo yum install -y time bzip2

bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/)

KIỂM TRA HIỆU NĂNG CỦA VPS HOẶC SERVER BẰNG FREEVPS BENCH

freevps bench cũng là 1 tập lệnh gần giống với vpsbench do freevps.us phát triển dùng để xem thông tin và kiểm tra hiệu năng toàn diện của VPS hoặc Server của bạn. Điểm khác biệt giữa vpsbench và freevps bench là freevps bench sẽ kiểm tra tốc độ kết nối internet của VPS toàn diện hơn bằng cách download file ở các server đặt tại nhiều địa điểm khác nhau như USA, Nhật Bản, Hà Lan,…

bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/)

KIỂM TRA TỐC ĐỘ KẾT NỐI INTERNET CỦA VPS HOẶC SERVER

Bạn có thể upload 1 file dung lượng lớn (cỡ 100MB) lên VPS hoặc Server rồi dùng trình duyệt để download thử file đó về, đây là cách dễ làm và trung thực nhất. Tuy nhiên, cách làm vừa rồi không toàn diện do bạn không thể test tốc độ download từ vị trí địa lý khác (như Mỹ, Anh, Đức,…), do đó xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách test tốc độ kết nối internet của VPS hoặc Server một cách toàn diện hơn thông qua “speedtest-cli”

SPEEDTEST-CLI LÀ GÌ?

speedtest-cli” là một chương trình kiểm tra tốc độ kết nối internet được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. Chương trình speedtest-cli hoạt động bằng cách download file từ các máy chủ thuộc hệ thống của speedtest.net

Hy vọng sau bài hướng dẫn này, các bạn sẽ biết cách đánh giá toàn diện VPS hoặc Server của các nhà cung cấp khác nhau, qua đó lựa chọn cho mình nhà cung cấp có nhất lượng dịch vụ cao nhất và giá rẻ nhất.

Comments

comments