Chuyên mục tin học
Top 10 PCGuide
Tuần Tháng Năm
1 bunbuongbinh 210
2 mayphuoc 73
3 dienlanh 43
4 myngoc2012 14
5 bachkhoaso1 14
6 bachkhoach 9
7 viera 4
8 quangminhz 4
9 zico113 3
10 cachiu 2
11 thevinh 1
12 pdt686979 1
13 dinhduongvn 1
cập nhật lúc 04:38 ngày 31/07
Sự kiện Intel
Intel Vietnam

Promote Your Page Too
Viết chương trình nhập mãng hai chiều ( ma trận mxn ) , tính hạng của ma trận đó
thaicuonglx
Bài viết: 18
Ngày gởi: 30/11/2009 | Số lần xem: 3194 | Trả lời: 12
Giới thiệu bạn bè
viết chương trình nhập mãng hai chiều ( ma trận mxn ) , tính hạng của ma trận đó
10
PTS
Câu trả lời hay:
Chưa có
Báo cáo vi phạm
1.5
Bài viết đã bị đóng.

Câu Trả lời
thanhlam
Bài viết: 751
Ngày gởi: 01/01/2010 12:35 AM
http://www.pcgu....html
xem thêm nha bạn
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
thienthien
Bài viết: 516
Ngày gởi: 31/12/2009 04:51 PM
Hướng dẫn làm tại đây
http://www.pcgu....html
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
quang12a
Bài viết: 778
Ngày gởi: 30/12/2009 11:11 AM
bạn tham khảo thêm tại đây nha http://www.pcgu....html
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
ducbinh1992
Bài viết: 588
Ngày gởi: 17/12/2009 07:07 PM
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
apple
Bài viết: 1073
Ngày gởi: 15/12/2009 07:02 PM
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
tienluc
Bài viết: 754
Ngày gởi: 30/11/2009 10:54 PM
http://www.pcgu...=9834
đây là các bài tập về mảng 2 chiều bạn tham khảo thêm
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
fantasy1139
Bài viết: 418
Ngày gởi: 30/11/2009 10:45 PM
bạn vào đây xem thử nha
http://www.pcgu...19602
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
boyshockc2
Bài viết: 366
Ngày gởi: 30/11/2009 10:34 PM
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
sycobart
Bài viết: 854
Ngày gởi: 30/11/2009 10:18 PM
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot);
void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot);
void inmt(float a[][10],int hang,int cot);
void main()
{
   system("color 3e");
   float a[10][10],b[10][10],c[10][10];
   int hang1,cot1;

  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: n";
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: ";
  cin>>hang1;
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: ";
  cin>>cot1;
  nhapmt(a,hang1,cot1);
  inmt(a,hang1,cot1);

  int hang2,cot2;
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: n";
  do
  {
      cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: ";
      cin>>hang2;
  }while(hang2 != hang1);
  do
  {
      cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: ";
      cin>>cot2;
  }while(cot2 != cot1);
  nhapmt(b,hang2,cot2);
  inmt(b,hang2,cot2);

  cout<<"nVay tong cua hai ma tran a,b la: n";
  congmt(a,b,c,hang1,cot1);
  inmt(c,hang1,cot1);
  getch();
}

void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot)
{
    for (int i=0; i<hang; i++)
       for (int j=0; j<cot; j++)
         c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
}

void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot)
{
    for(int i = 0;i < hang;i++)
  {
      for(int j = 0; j < cot; j++)
     {
          cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<< j<<"]: ";
        cin>>a[i][j];
     }
  }
}

void inmt(float a[][10],int hang,int cot)
{
    for(int i = 0; i < hang; i++)
  {
       for(int j = 0; j < cot; j++)
     {
          cout<<a[i][j]<<"t" ;
     }
     cout<<endl;
  }
}
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
thanhtuyen
Bài viết: 912
Ngày gởi: 30/11/2009 10:08 PM
http://www.pcgu...=2987
bạn tham khảo thêm một số bài tương tự
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
salampo
Bài viết: 399
Ngày gởi: 30/11/2009 09:48 PM
bạn tham khảo
http://www.pcgu....html
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
maphongba
Bài viết: 1327
Ngày gởi: 30/11/2009 09:47 PM
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay

ˆ Lên đầu trang