Chuyên mục tin học
Top 10 PCGuide
Tuần Tháng Năm
1 bunbuongbinh 210
2 mayphuoc 73
3 dienlanh 43
4 myngoc2012 14
5 bachkhoaso1 14
6 bachkhoach 9
7 viera 4
8 quangminhz 4
9 zico113 3
10 cachiu 2
11 thevinh 1
12 pdt686979 1
13 dinhduongvn 1
cập nhật lúc 04:38 ngày 30/07
Sự kiện Intel
Intel Vietnam

Promote Your Page Too
Tối giãn phân số?
thanhnhung
Bài viết: 64
Ngày gởi: 22/11/2009 | Số lần xem: 4086 | Trả lời: 18
Giới thiệu bạn bè
Viet chuong trinh con trong c#:
Viet ham de toi gian phan so a/b, voi a,b la 2 so nguyen
10
PTS
Câu trả lời hay:
Chưa có
Báo cáo vi phạm
0
Bài viết đã bị đóng.

Câu Trả lời
huulinh
Bài viết: 528
Ngày gởi: 01/01/2010 12:37 AM
* Tìm thừa số chung của tử số và mẫu số. Thừa số chung là một số mà cả hai số đều chia hết cho nó. Số 2 là thừa số chung của 4 và 14.
   * Chia cả tử số và mẫu số cho thừa số chung.
   * Lặp lại tiến trình đến tận khi thu được kết quả là các số không còn thừa số chung nữa thì thôi.
   * Phân số được tối giản khi không còn tồn tại thừa số chung giữa tử số và mẫu số.

Phương pháp khác để tối giản phân số

   * Tìm thừa số chung lớn nhất (TSCLN) của tử số và mẫu số
   * Chia tử số và mẫu số cho TSCLN


dựa vào đó để viết hàm bạn nhé chứ mình cũng ko rành câu lênh trong lập trình
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
thanhlam
Bài viết: 751
Ngày gởi: 31/12/2009 02:39 PM
http://www.pcgu...uclid
xem đi bạn
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
yenyen
Bài viết: 187
Ngày gởi: 22/12/2009 10:56 PM
còn nhiều nữa nè bạn
http://www.pcgu....html
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
quochuy
Bài viết: 1020
Ngày gởi: 08/12/2009 07:03 PM
http://www.pcgu...t=258
bạn tham khảo bài tương tự ở đây có nhiều cách tối giản lắm
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
apple
Bài viết: 1073
Ngày gởi: 07/12/2009 07:22 PM
bạn tham khảo nhé
http://www.pcgu....html
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
ducbinh1992
Bài viết: 588
Ngày gởi: 06/12/2009 12:46 PM
bạn vào đây
http://www.pcgu...=9110
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
tienluc
Bài viết: 754
Ngày gởi: 29/11/2009 08:23 PM
http://www.pcgu...lseev
bạn tham khảo tư liệu sau
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
sycobart
Bài viết: 854
Ngày gởi: 29/11/2009 04:45 PM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
unsigned int ucln_2so(unsigned int a, unsigned int b)
{ unsigned int ucln;
ucln=1;
while(a!=b)
if(a>b) a=a-b; else b=b-a;
ucln=a;
return ucln;
}
void main()
{ unsigned int a,b;
clrscr();
printf("KIEM TRA PHAN SO TOI GIAN CHUA?n");
printf("Ban nhap tu so: "); scanf("%u",&a);
printf("Ban nhap mau so: "); scanf("%u",&b);
if(ucln_2so(a,b)>1)
printf("Phan so chua toi gian. Phan so duoc toi gian thanh: %u/%u ",a/ucln_2so(a,b),b/ucln_2so(a ,b));
else printf("Phan so da toi gian");
getch();
}
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
satan
Bài viết: 232
Ngày gởi: 29/11/2009 12:48 AM
Bạn test thử cái này xem nha bạn
Code Mẫu:

int UCLN
(int aint b)
{
   
int ucln;
   while(
a!=b)
   {
      if(
a>bb;
      else 
a;
   }
   
ucln a;
   return 
ucln;
}
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
salampo
Bài viết: 399
Ngày gởi: 28/11/2009 06:55 PM
Cách tìm ước chung lớn nhất tốt nhất mà tui biết là thực hiện dãy các phép chia có dư dựa trên thuật toán Euclid : http://www.pcgu...uclid
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
thanhtuyen
Bài viết: 912
Ngày gởi: 28/11/2009 12:12 AM
http://www.pcgu....html
ở đây có nhiều cách cho bạn tham khảo thêm nhé
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
vannguyen
Bài viết: 221
Ngày gởi: 27/11/2009 11:10 PM
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
fantasy1139
Bài viết: 418
Ngày gởi: 27/11/2009 07:35 PM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
unsigned int ucln_2so(unsigned int a, unsigned int b)
{ unsigned int ucln;
ucln=1;
while(a!=b)
if(a>b) a=a-b; else b=b-a;
ucln=a;
return ucln;
}
void main()
{ unsigned int a,b;
clrscr();
printf("KIEM TRA PHAN SO TOI GIAN CHUA?n");
printf("Ban nhap tu so: "); scanf("%u",&a);
printf("Ban nhap mau so: "); scanf("%u",&b);
if(ucln_2so(a,b)>1)
printf("Phan so chua toi gian. Phan so duoc toi gian thanh: %u/%u ",a/ucln_2so(a,b),b/ucln_2so(a ,b));
else printf("Phan so da toi gian");
getch();
}
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
thienhavodoi
Bài viết: 570
Ngày gởi: 25/11/2009 04:42 PM
nè bạn
Code Mẫu:

int UCLN
(int aint b)
{
   while ((
a!=0) && (b!=0))
   {
      if(
a>ba mod b;
      else 
b mod a;
   }
   if (
== 0)
      return 
b;
   else
      return 
a;
}
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
boyshockc2
Bài viết: 366
Ngày gởi: 24/11/2009 06:33 PM
giải thuật tìm ước chung lớn nhất của a,ba>b)
lấy a-b,rồi so sánh a-b với b,số nào lớn hơn thì trừ số còn lại,rồi tiếp tục so sánh hiệu đó với số còn lại đó,lặp lại cho đến khi a=b.ước chung lớn nhất lúc này =a=b.Nếu a<b thì thay thế vị trí của 2 số.Tối giản phân số chẳng qua là tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu rồi chia cả tử và mẫu cho số đó.
Reply With Quote
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay

ˆ Lên đầu trang