Chuyên mục tin học
Top 10 PCGuide
Tuần Tháng Năm
1 bunbuongbinh 210
2 mayphuoc 73
3 dienlanh 43
4 bachkhoaso1 14
5 bachkhoach 9
6 myngoc2012 8
7 viera 4
8 quangminhz 4
9 zico113 3
10 cachiu 2
11 pdt686979 1
12 dinhduongvn 1
cập nhật lúc 04:38 ngày 29/07
Sự kiện Intel
Intel Vietnam

Promote Your Page Too
Viết chương trình c#: in ra màn hình cac số nguyên từ 1 đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng?
thanhnhung
Bài viết: 64
Ngày gởi: 21/11/2009 | Số lần xem: 3493 | Góp ý: 1
Giới thiệu bạn bè
Viết chương trình c#: in ra màn hình cac số nguyên từ 1 đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng?
gợi ý: cho biến i chạy từ 1 đến 100. in ra màn hình i & kiểm tra : nếu i%10=0 thì WRITELN
10
PTS
Câu trả lời hay:
Chưa có
Báo cáo vi phạm
6.3
Bài viết đã bị đóng.

Câu Trả lời
sycobart
Bài viết: 854
Ngày gởi: 29/11/2009 03:29 AM
program so;
begin
writeln("01 02 03 04 05 06 07 08 09 10");
writeln("11 12 13 14 15 16 17 18 19 20");
writeln("21 22 23 24 25 26 27 28 29 30");
writeln("31 32 33 34 35 36 37 38 39 40");
writeln("41 42 43 44 45 46 47 48 49 50");
writeln("51 52 53 54 55 56 57 58 59 60");
writeln("61 62 63 64 65 66 67 68 69 70");
writeln("71 72 73 74 75 76 77 78 79 80");
writeln("81 82 83 84 85 86 87 88 89 90");
writeln("91 92 93 94 95 96 97 98 99 100");
end.
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay

ˆ Lên đầu trang