Chuyên mục tin học
Top 10 PCGuide
cập nhật lúc 04:38 ngày 19/04
Sự kiện Intel
Intel Vietnam

Promote Your Page Too
Help !Xuất ra màn hình tam giác cân rỗng và tam giác cân đặc với chiều cao là h !
danghoa92
Bài viết: 76
Ngày gởi: 19/08/2012 | Số lần xem: 2630
Giới thiệu bạn bè
TH1: Xuất ra màn hình tam giác cân rỗng có chiều cao h là 4
   *
  * *
 *   *
* * * *
Th2: Xuất ra màn hình tam giác cân đặc có chiều cao h là 4
   *
  * *
 * * *
* * * *

Xin các bạn hướng dẫn thuật toán để giải quyết với ! Cảm ơn
5
PTS
Câu trả lời hay:
Chưa có
Báo cáo vi phạm
0

Chưa có trả lời nào!

ˆ Lên đầu trang