Trình quản lý mặc định của MacOS là Finder có điểm mạnh là đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu của nó, nhiều tính năng bị hạn chế, các tính năng mở rộng không có.

Nếu không thể chịu được cái Finder “cùi bắp” này thì bạn có thể tìm một phần mềm khác để thay thế với nhiều tính năng hơn, mạnh mẽ hơn. Total Finder là một phần mềm như thế, nó có thể mở folder theo dạng Tab, tính năng Visor thuận tiện. Ngoài ra có rất nhiều các tính năng khác chờ bạn khám phá.

– Các tính năng chính:
+ Thay thế hoàn toàn Finder mặc định. Khi bấm phím tắt hay click icon để vào finder thì mặc định là Total Finder được kích hoạt.
+ Tính năng mởi folder theo tab. Mở 2 tab dạng song song để thao tác.
+ Quản lý nâng cao với việc sắp Folder trên đầu.
+ Cho hiện các file ẩn, hiện các file hệ thống.
+ Tính năng Visor: Total Finder luôn luôn chạy và được kích hoạt bằng phím tắt. Bạn có thể gọi Total Finder từ bất kì phần mềm nào chỉ bằng phím tắt.
+ Tính năng Asepsis: mỗi khi mở 1 folder hệ thống sẽ tự tạo folder .DS_Store trong đó. Tính năng này của Total Finder sẽ ngăn chặn hệ thống làm việc này bằng cách tạo một folder riêng để lưu trữ những file .DS_Store này

Hướng dẫn cài đặt và crack!
• Để tránh lỗi phát sinh gỡ bỏ các phiên bản Total Finder trước bằng cách chạy TotalFinder Uninstaller(có trong file tải về)
• Cài đặt TotalFinder bằng File TotalFinder.pkg
• Trên menu bar tìm TotalFinder icon chọn “Restart Finder”
• Chạy File TotalFinder 1.x [SP]. Cửa sổ Patch sẽ mở ra

– Mở Finder, Nhấn tổ hợp phím Command+Shift+G sau đó dán đoạn sau đây vào

  1. /Library/ScriptingAdditions/TotalFinder.osax/Contents/Resources/

Screen Shot 2015-08-23 at 10.14.10 PM

– Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, Kéo File TotalFinder.bundle vào cửa sổ Patch vừa mở lúc nãy

Screen Shot 2015-08-23 at 10.09.37 PM

Nhấn Process

Screen Shot 2015-08-23 at 10.09.50 PM

Máy sẽ Yêu cầu gõ Password để xác nhận quyền Root, gõ password đăng nhập máy vào. Hiện như này là thành công

Screen Shot 2015-08-23 at 10.10.04 PM

Tới đây coi như xong. Tận hưởng thành quả!

What’s new in version 1.6.27:
• IMPROVED Compatibility with OS X 10.10.3. Yosemite
• IMPROVED Installer / Uninstaller / packaging icons changed to Yosemite-style.
• IMPROVED Toolbar Switching display mode from icons-only to something else does not Look Ugly anymore. Yosemite
• IMPROVED TotalFinder newly checks if settings plist file is missing or corrupted.
• IMPROVED TotalFinder stores A Backup of licensing info in Finder’s plist itself (To ease the Pain of users WHO Run MacKeeper or CleanMyMac to wipe All TotalFinder settings out and then wonder why Their TotalFinder Got Suddenly unregistered).• A Rare FIXED Fixed problem of unresponsive Finder windows Yosemite
• FIXED Visor Activation did not work Via Double-tapping on some Machines.
• FIXED Respect “Open new tabs with previous Location” setting When Creating A new Tab for dual mode.
• FIXED Double-keypress code does not Read com.apple.mouse.doubleClickThreshold preference system anymore (this Might Cause + OPT OPT style Visor Activation to not work for users WHO have some crazy High value set there).
• A FIXED Fixed timing problem with TotalFinder startup.
• FIXED Finally DMG reliable detection.
• FIXED TotalFinder WAS Sometimes unexpectedly Opening new tabs as new windows.
• FIXED Fixed Sluggish navigation in column mode.
• FIXED Fixed more cases of ghost windows without frames.
• FIXED TotalFinder Would not Launch under some Circumstances.
• FIXED Fixed revelaing windows When clicking the Dock icon under 10.10.3.
• A FIXED Fixed bug Which Could Potentially Lead to A memory corruption and upredictable Behaviour.
• FIXED TotalFinder Should not crash on startup When Restoring original tabs State.
• FIXED Removed code signature check in TotalFinder Launcher, it Started Causing Troubles to some users.

 TotalFinder 1.7.14
https://www.fshare.vn/file/HR7DZKM5IUGG

Comments

comments