Remote Desktop Managergiúp bạn quản lý các kết nối remote desktop, mật khẩu và các thông tin vào một phần mềm duy nhất

Phần mềm thích hợp cho những nhân viên IT quản lý nhiều máy qua remote desktop hoặc những người có nhiều VPS windows, những người làm công việc MMO sài Macbook.

Trang chủ: http://mac.remotedesktopmanager.com/

Download
Remote Desktop Manager Enterprise 3.5.4.2

https://www.fshare.vn/file/WL132QC4AV9B

Comments

comments