28 C
Saigon, Vietnam
Tuesday, November 13, 2018

Sử dụng CDN để giảm tải cho Server

Câu chuyện bắt đầu Gần đây, tôi có tham dự một lớp học Rails của các sinh viên năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin. Trong buổi học đó, sinh viên...

HTTP Caching

Trong các ứng dụng web hiện nay chắc hẳn các bạn đã khá quen thuộc với từ khóa Cache. Chúng ta có cache lại kết quả của các câu truy vấn...

Sử dụng Diskpart để loại bỏ thuộc tính Read-Only trên Disk Windows 7

Trên Windows 7, người dùng có thể gán thuộc tính Read-only cho Disk để bảo vệ Disk. Khi người dùng khác truy cập, chỉ có thể đọc các nội dung trên...

APLICATIONS

SUPER IMAGE RESIZER – RESIZE ẢNH HÀNG LOẠT

Super Image Resizer is very handy Mac OS application for image resizing and transformation. Resize single or hundreds of image files into user defined...

HOT NEWS