26 C
Saigon, Vietnam
Friday, May 24, 2019

Quick setup Github using https with two-factor authentication

Quick setup Github using https with two-factor authentication Github là một kho lưu trữ và chia sẻ code tuyệt vời. Khác với Gitlab, một phiên bản tương tự của Github, bạn không...

Swift Tutorial: Ứng dụng nhận diện khuôn mặt đơn giản (Phần 2)

Phần 1: Hướng dẫn cơ bản về setup project, quản lý thư viện ngoài bằng Cocoapods, hướng dẫn sử dụng auto-layout để tạo giao diện ... Phần 2: Cài đặt Camera Session...

Veeam Backup & Replication 9 Best Practices Guide

The Best Practices guide for Veeam Backup & Replication 9 is now available, it was developped by Veeam architects. This guide is intended for Backup Administrators or Consultants managing Veeam Backup...

Cơ bản với Swift Phần 2

Tiếp theo với Cơ bản với Swift Phần 1 Phần 2 bao gồm: Type Safety và Type Inference Cách viết số (Numeric Literals) Bí danh kiểu dữ liệu (Type Aliases) Kiểu Bool Tuples Type Safety và Type Inference...

25 VMware Interview Questions: Tough & Technical (Download)

25 VMware Interview Questions: Tough & Technical (Download) Hello and welcome to VMinstall. In this post I’ll share a list of 25 VMware interview questions that I have crafted to screen...

Cấu hình nginx cơ bản – Phần 1

Hiện tại tôi vừa có một quãng thời gian tìm hiểu về nginx. Do cũng chưa làm việc trên các web server khác như apache hay IIS nên tôi chưa có...

Những plugin hữu ích cho XCode

Hồi mới bắt đầu code Objective-C, mỗi lần chọn màu không phải màu thông thường thì lại phải dùng 1 tool khác để lấy mã RBG rồi mới chèn vào code: ...

Step by Step Guide Veeam B&R 8 Update 2 Installation for vSphere 6!

Yesterday, Veeam released Veeam B&R 8 Update 2, which contains some significant improvements such as Endpoint Backup integration, vSphere 6 support and more. You can find more information about the release...

Deploy ESXi 6.5 from USB stick and unattended file

VMware ESXi 6.5 has been released last month and I decide to share with you how I have deployed ESXi 6.5 from a USB stick and with an unattend file. There...

vSphere Autodeploy in homelab – Part1

If you don’t know vSphere autodeply you should immediately get on it especially when you have homelab where things changes very quickly and many time you have to rebuild ESXi servers from...

LATEST NEWS

MUST READ