25 C
Saigon, Vietnam
Saturday, October 19, 2019

PFSense homelab firewall – Part1

If one look around for easy to set up, manage and opensource firewall, router or VPN server – pfSense is definitely something worth to look on it closer. I use pfSense...

Mời tải về macOS 10.12 Sierra bản beta

Đây là phiên bản macOS 10.12 Sierra beta 1 dành cho lập trình viên, mình đã tải lên Fshare để các bạn tiện tải về và cài, các bạn lưu ý...

CalendarPro for Google 2.2.4

CalendarPro for Google 2.2.4 DescriptionOrganizing has never been this easy!! Calendar Pro for Google is a Google calendar app with intuitive design. Now, it’s so easy to get every event organized. It has...

Introducing vSphere 6.5

Today, VMware announces vSphere 6.5, the latest version of its industry-leading virtualization platform. This new release of vSphere features a dramatically simplified experience, comprehensive built-in security, and a universal app platform...

IT Landscape for sysadmins

IT Landscape for sysadmins Protocols IMAP/POP3 Dovecot ( http://www.dovecot.org/ ) IMAP and POP3 server written primarily with security in mind. Cyrus ( http://cyrusimap.org/ ) Intended to be run on sealed servers, where normal users...

10 CÂU LỆNH NHỎ MÀ HỮU ÍCH TRONG TERMINAL CỦA MAC

Terminal là một app rất quen thuộc đối với người dùng Mac, dùng để kích hoạt hoặc tắt các chức năng của máy tính. Có rất nhiều tính năng bạn sẽ...

HAProxy: Why it so fast ?

HAProxy là một phần mềm load balancing thông dụng được phát triển trên ngôn ngữ C, có tốc độ xử lý và độ ổn định rất cao, các lý do thì...

Một số thuật ngữ liên quan đến virtual switch

Một số thuật ngữ liên quan đến virtual switch Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua một số thuật ngữ hay dùng: uplink, upstream switch, NIC, virtual machine NIC, virtual...

Vài note về việc set permission với SELinux

I. SELinux là gì? Theo wiki thì: Security-Enhanced Linux (SELinux) is a Linux kernel security module that provides a mechanism for supporting access control security policies, including United States Department of Defense–style...

LATEST NEWS

MUST READ