30 C
Saigon, Vietnam
Wednesday, December 13, 2017

APLICATIONS

Cách hiện dung lượng thư mục trong macOS

Mặc định Finder trong macOS không hiện dung lượng của folder, chỉ hiện cho file mà thôi. Điều này gây khó khăn cho chúng...

HOT NEWS