26 C
Saigon, Vietnam
Friday, May 24, 2019

APLICATIONS

Cách hiện dung lượng thư mục trong macOS

Mặc định Finder trong macOS không hiện dung lượng của folder, chỉ hiện cho file mà thôi. Điều này gây khó khăn cho chúng...

HOT NEWS