30 C
Saigon, Vietnam
Wednesday, December 13, 2017

Hướng dẫn cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos

Cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos Bước 1: Tạo tài khoản stack và phân quyền Tạo tài khoản stack để cài đặt openstack bằng lệnh Default adduser stack Cài đặt gói sudo (bước này có...

APLICATIONS

How to install macOS Sierra

Apple has released macOS Sierra, the latest major update to the Mac operating system. Versioned as Mac OS 10.12, the new Macintosh system software...

HOT NEWS