34 C
Saigon, Vietnam
Sunday, August 19, 2018

Hướng dẫn cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos

Cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos Bước 1: Tạo tài khoản stack và phân quyền Tạo tài khoản stack để cài đặt openstack bằng lệnh Default adduser stack Cài đặt gói sudo (bước này có...

APLICATIONS

Step-By-Step: Deploy Veeam 9.5 and backup VMware VM

Veeam Backup & Replication is a backup solution which works for VMware & Hyper-V VM and physical servers (Windows and Linux). Veeam has many...

HOT NEWS