27 C
Saigon, Vietnam
Monday, August 21, 2017

Hướng dẫn cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos

Cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos Bước 1: Tạo tài khoản stack và phân quyền Tạo tài khoản stack để cài đặt openstack bằng lệnh Default adduser stack Cài đặt gói sudo (bước này có...

APLICATIONS

Mikrotik – QoS

To set QoS or Quality of Service successfully, we first want to know the rates that the internet circuit is stable at. - What does...

HOT NEWS